Reklamačné podmienky

1. O reklamácii informuje Kupujúci Predávajúceho písomnou formou e-mailom. Aktuálne kontaktné údaje sú uvedené na stránke www.superfoodshop.sk/kontakt. Pre prípad reklamácie je potrebné predložiť faktúru alebo jej kópiu v elektronickej forme. Kupujúci pri reklamácii čo najpresnejšie popíše závadu na tovaru. Následne sa Predávajúci s Kupujúcim dohodne na ďalšom postupe riešenia reklamácie.

2. V prípade zaslania reklamovaného tovaru predajcovi je potrebné spísať reklamačný list, obsahom ktorého je presný popis reklamovaného tovaru, identifikačné údaje kupujúceho, číslo dokladu, na ktorom bol reklamovaný predmet fakturovaný, presný popis závady. Kupujúci zasiela reklamovaný tovar formou balíka alebo doporučeného listu.

3. Za prípadnú stratu zásielky s reklamovaným tovarom zodpovedá odosielateľ, t.j. ak sa zásielka s reklamovaným tovarom stratí počas cesty od kupujúceho k predávajúcemu, stratu znáša Kupujúci. Ak sa zásielka s reklamovaným tovarom stratí počas cesty od Predávajúceho ku Kupujúcemu, stratu znáša Predávajúci.

4. Reklamovaný tovar musí byť kompletný.

5. Vyriešenie reklamácie v záručnej dobe je bezplatné.

6. Predávajúci sa zaväzuje vyriešiť reklamáciu v čo najkratšom čase, najneskôr však do 30 dní od prevzatia reklamovaného tovaru.

7. Záručná doba na tovar zaniká v prípadoch, že k chybe došlo nesprávnym zaobchádzaním s výrobkom, mechanickým poškodením, prevádzkou v nevhodných podmienkach, nesprávnym skladovaním, alebo neoprávneným zásahom do výrobku. Zo záruky sú tiež vyňaté chyby výrobku spôsobené živelnou pohromou.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.